AquaSeal SmartHome Ultramatt 10 lit

Pris


1-K snabbtorkande golvlack för trägolvsytor i bostadsmiljö med normalt slitage.


Artikelnr: 114452
Lagersaldo: I lager

Mer information

AQUASeal® SmartHome

1-K snabbtorkande golvlack för trägolvsytor i bostadsmiljö med normalt slitage.

    

Applicering

AQUASeal® SmartHome ska alltid användas outspädd. Produkten kan antingen appliceras i tre lager med lackroller, eller i ett lager med roller, därefter två lager utlagda med stålspackel efterföljt av ytterligare ett till två lager applicerade med roller.

Torktid

Vid 23°C och 50 % RF: Ett lager applicerat med roller eller lackpensel kan mellanslipas eller beträdas försiktigt efter ca. 3-4 timmar. Ett lager applicerat med stålspackel efter ca. 10-20 minuter. Dålig ventilation, låg temperatur, hög luftfuktighet och ökad appliceringsmängd kan förlänga torktiden avsevärt.

Produkten ska inte utsättas för slitage, täckas med mattor eller behandlas med underhållsprodukter förrän tidigast 8–14 dagar efter avslutat arbete.

Åtgång

Beroende på typ av underlag och arbetsmetod: Ett stålspacklat lager ca 30 ml/m² eller ca 33 m²/l.
Ett lager applicerat med roller eller lackpensel ca 100 ml/m² eller ca 10 m²/l.

Förvaring och transport

Hållbarhet i oöppnad originalförpackning minimum 12 månader förutsatt att materialet transporteras och lagrats torrt, svalt och skyddad från frost.


Observera!

AquaSeal® SmartHome är inte lämpligt för omlackning direkt på färdigbehandlade trägolv eller kork.


Viktig anmärkning

Läs instruktionerna noggrant innan du använder produkten. Denna produkt skall användas av utbildad golvhantverkare, för vilken denna instruktion är avsedd. Arbetet skall utföras fackmannamässigt och i enlighet med gällande nationella standarder och normer.

Följ specifikationerna för DIN 18356 samt DIN 18365. Slutkunden skall alltid informeras om städ- och underhållsinstruktionerna för produkten.

Allt brukande av produkten utöver det specificerade användningsområdet  anses vara olämpligt. Felaktig användning och bristande efterlevnad av instruktionerna i denna bruksanvisning utesluter tillverkarens ansvar och garanti. Innan användning av produkten skall de allmänna förutsättningarna kontrolleras noggrant och fackmannamässigt.

Observera speciellt!

Följ alltid säkerhetsdatablad, allmänna rekommendationer och branschregler för ytbehandling av trägolvsprodukter, samt information kring städ- och underhåll.


AquaSeal SmartHome är BASTA-registrerad.

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

Produkten är bedömd av Byggvarubedömningen. Mer information finns på Byggvarubedömningens Webtjänst.

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan